שלום בשה האחד והיחיד יוצר.  מוזיקה ואומנות. היום ביבנה אחרי שנים בחול