הצצה מצחיקה ונוגעת ללב
על החיים של "הבת של" 
בין הסירים והספרים
של רות סירקיס.