הילדים נקראים לעזרת הקוף
הנמצא במצוקה.
סיפור משעשע תוך שיתוף
מלא של הילדים. 
כניסה חופשית.