מאת הסופר יהודה (אודי) ויור.
הפתעה מתוקה-
מפל שוקולד לילדים.   
כניסה חופשית.