הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם...
הללויה על מה שהיה,
ומה שעוד לא היה הללויה.