למחלקת אישפוז יום מגיעה חולה חדשה טליה רוט,
שחקנית תיאטרון בסוףשנות הארבעים שלה,
כדי להתחיל לקבל טיפול שנועד להאריך את חייה.
המפגש עם החולות הוותיקות במחלקה
וההבנה של מה שמצפה לה בהמשך,
גורמים לה לחשוב מחדש על הדרך בה הייתה רוצה להמשיך לחיות.
היא מגיעה להחלטות מפתיעות, המטלטלות את המערכת שאינה יודעת איך להתמודד איתה.
פנטזיה מוסיקלית על הנושא שלא מדברים עליו...