השלווה מופרת כשהטווס לורד שן מגונגמן מאיים 
לכבוש את הארץ בעזרת נשק יום הדין.
המשמעות עלולה להיות סופו של הקונג פו לנצח נצחים.
פו פינג ייאלץ להתמודד עם זיכרונות קשים כדי להתגבר על הסכנה החדשה.
כי אי אפשר לפתור את העתיד בלי לפתור את העבר.
כה אמר חכם סיני עתיק.