חבורת צעירים גדנ"עיים לומדים לחיות בקולקטיב,
מגששים בין ילדות לבגרות, בין חיבה להתאהבות,
בין חלומות לתכניות, בין לילה לבין שחר.
דווקא פסח, הנער הדחוי והנלעג, הוא זה המפתיע
בעוצמת הגבריות המפתיעה בו. עיבוד ראשון לנובלה 
המרהיבה שכתב קנז, עיבוד המשמר את הנימה
המדויקת והנוקבת שהעניק המחבר לנעורים. לנעורינו.